Popularni postovi

srijeda, 19. kolovoza 2015.

Stara Egipatska glazbala 
Old Egyptian musical  instruments :)


*Još od najranijeg doba glazba i ples imali su važnu ulogu u svakodnevnom životu Egipčana.Nisu postojala kazališta ni koncertne dvorane,ali glazbenici su zabavljali goste na raznim privatnim gozbama.Danas ću vam ja pokazati kakvi su se instrumenti svirali u stara egipatska doba.


*Since the earliest times of dance and music had an important role in everyday life the Egyptian. There were no theaters nor concert halls, but the musicians have entertained guests at various private feasting .Today 'll show you what the instruments are played in old Egyptian times.


-Ovo je moja knjiga o Egiptu:
-This is my book about Egypt:  1. Sistrum,obredna zvečka (Sistrum,ceremonial rattle):
  Sistrum je glazbeni instrument (zvečka) koji se koristio pri raznim svečanim događanjima,a osobito pri početku sjetve.Ponekad je sistrum bio tako izrađen da se iz njega moglo bacati sjeme žita.Nosile su ga svećenice koje su pjesmom i zvucima sistruma zazivale plodnost.


*Sistrum a musical instrument (rattle) which has been used in a variety of festive the events, especially at the beginning  of sowing.Sometimes the sistrum was also made that it may throw the seed of grain. They were worn by priestesses who are singing and the sounds. Sistrum calling out fertility.

2.Harfa s pet žica (Harf with five strings):

Harfa se koristila u vjerske svrhe.Harfa se svirala u starom Egiptu prije 3.000 godina.Harfa se svira objema rukama "okidanjem" žica vrhovima prstiju.


*The harf is used for religious purposes.Harf be played in old Egypt 3,000 years ago .Harfa be playing with both hands triggering wire with your fingertips.3.Koštana frula (Bone flute):

Egipatske koštane frule su se radile od kosti.Koštane frule su bile jedne od prvih instrumenta.Koštanu frula se drugim riječima može nazvati klarinet.


*Egyptian bone flutes were made of bones.Bone flutes were one of the first of the instrument.Bone flute is in other words be called clarinet.
4.Vojna truba (Military trumpet):

Vojna truba se nekada koristila u jurišima vojske.Trube se bile sastavna glazbala vojnih orkestara.Vojska je rabila trube,lovačke rogove i bubnjeve.Trube su se koristile uz bubnjeve.


*Military trumpet once used in military onslaught. The trumpets were the constituent instruments military orchestras. The army has been used trumpets, hunting horns of and bubnjeve.Trube were used with drums.


5.Lira sa sedam žica (Lire with seven wire):

Lira je stari Egipatski instrument.Pri sviranju lira se drži u uspravnom položaju,a svirači dodiruju žice direktno.Lire su svirali Egipatski glazbenici.Lira je žičani instrument.


*Lira is the ancient Egyptian instrument.When playing the lire held in an upright position, and the musicians touch wires directly.Lire played Egyptian musicians.Lira a string instrument.


6.Lutnja s tri žice (Lute with three strings):

Lutnja je ušla u glazbenu povijest kao jedan od najznačajnijih instrumenta.Njeno porijeklo datira još iz daleke prošlosti,jer su mnogi stari narodi imali nekakav oblik tog instrumenta.Egipčani su prije 1.400 godina prvi svirali lutnju.Kod lutnje je zvuk šuplji zato što nema unutarnjih stupova.Lutnje su svirali Egipatski glazbenici.*Lute has entered music history as one of the most important instrument.Its origin dates back to the distant past, because many old people have some form of this instrument.The Egyptians 1400 years ago first played the lute lute.For the sound hollow because there is no internal pillars.Lute played Egyptian musicians.7.Hidraulične orgulje (Hydraulic organ):

Hidraulične orgulje je instrument u kojem težina vode stvarala pritisak potreban za pokretanje zraka u cijevima.Orgulje se prvi put spominju II st. pr. Krista.Orgulje su građene na principu zgušćivanja zraka za svirale pomoću tlaka vode. Egipčani su ih koristili kao kućni instrument i kod gladijatorskih igara, a zvuk im je bio kričav i prodoran.


*Hydraulic organ is an instrument in which the water weight creating pressure needed to run air in the pipes.The organ was first mentioned in II century. BC. Christ.Orgulje are built on the principle slurrying technique of air in the pipe by means of water pressure.The Egyptians used them of as household instrument with gladiatorial games, and their sound was shrill and penetrating.
°Nadam se da vam se sviđa ovaj post.Ako vas zanima nešto više pitajte me u komentar.I također komentirajte kakav vam je ovaj post o Egipatskim instrumentima :) <3


°I hope you like this post. If you want to know something more ask me to comment. And also comment how do you like this  post on the Egyptian instruments :) <3

Broj komentara: 15: